Khớp cardang HC 40DH-351000

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Khớp cardang TCM 224W7-22012

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Khớp cardang BAOLI

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Khớp cardang TOYOTA

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục Chốt Bằng Thép Không Gỉ 304

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục sơ cấp dây chuyền mạ màu 2

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục đè tang xả NOF 1

1.000 đ /Cây
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục cardan SWC 250x600mm

1.000 đ 1.000 đ /Cây
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục cán Phi 340x1350x3470mm

1.000 đ 1.000 đ /Cây
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Khớp carđang thủy lực TCM

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Khớp carđang MITSUBISHI

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Khớp cardang 15793-82231

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục hộp số

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Khớp cardang 41141-23320-71

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Khớp cardang TOYOTA 33411-23063-71

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Khớp cardang TOYOTA

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục cán Phi 385x1530x3395mm

Liên hệ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Khớp carđang MITSUBISHI 91271-00031 - 9%

Khớp carđang MITSUBISHI 91271-00031

7.507.500 đ 8.258.250 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Khớp carđang TOYOTA 67310-32880-71(8806-9204) - 9%

Khớp carđang TOYOTA 67310-32880-71(8806-9204)

4.851.000 đ 5.336.100 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục Rulo giản rút

10.450.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Trục walking ZY50/76-438 - 9%

Trục walking ZY50/76-438

1.501.500 đ 1.651.650 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Máy đo lực căng của giấy, tấm vải - 9%

Máy đo lực căng của giấy, tấm vải

5.480.475 đ 6.028.523 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Trục Walking beam (Phi 85x1290) - 9%

Trục Walking beam (Phi 85x1290)

4.851.000 đ 5.336.100 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục trung gian phi 40 của máy nắn phẳng

2.147.483.647 đ 11.978.300 đ /Cây
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục Trên phi 150

83.992.054 đ /Cây
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục trái khuôn ZY50

1.980.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Máy đo lực căng vải

28.885.689 đ /Cây
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục phi 165

37.232.785 đ /Cây
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục phi 115

18.629.187 đ /Cây
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục phải khuôn ZY50

1.980.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Trục nhông walking beam - 9%

Trục nhông walking beam

577.500 đ 635.250 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Trục nắn phi 55 của máy nắn phẳng - 99%

Trục nắn phi 55 của máy nắn phẳng

1 đ 13.573.473 đ /Cây
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục nắn phi 50x1450mm

Liên hệ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục nắn phi 45x1450mm

6.122.261 đ /Cây
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục nắn phi 30 của máy nắn phẳng

2.147.483.647 đ 9.709.797 đ /Cây
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục nắn phi 105 của máy nắn phẳng

2.147.483.647 đ 31.207.386 đ /Cây
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Máy Đo Lực Căng Dây

7.132.037 đ /Cây
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục nắn của máy nắn NOF4 phi 40x1450mm

2.147.483.647 đ 8.092.064 đ /Cây
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Trục máy ZY50/76

616.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »